Sådan samler og monterer du dørgreb i træ

Se her, hvordan du tilpasser og monterer dit nye dørgreb:

Dørgrebet er en nøjagtig kopi af de originale greb, og har derfor gennemgående låsepinde i begge greb.
Krydspinden (den firkantede stålpind, der sidder mellem de to greb) skal afkortes i fh.t. dørens tykkelse, og der skal bores hul i den ene ende til låsepinden.
Læs vores tips nedenfor, før du går i gang:

Afmonter evt. gammelt greb og tjek, om den nye krydspind går let igennem låsekassen. Hvis det ikke er tilfældet rettes hullet til med en 6 mm. fil.
Monter hele dørgrebssættet i dørbladet, juster dørgrebshalsene, så de sidder lige højt, og med samme afstand fra dørens kant, og skru dem fast.
Det nye dørgrebssæt monteres uden skruer, og afstanden fra messingbøsning til greb måles op.

Den overskydende længde saves af krydspind/firkantpind, og graterne tages af med en fil.

Med et NYT bor, ø 4mm, mærkes nu af, ned gennem hullet, i enden af det løse greb.
Grebet tages af, og der bores vinkelret, hele vejen gennem krydspinden

Låsepinden slås i fra håndtagets “korte” ende, og med låsepindens lange ende først.
Med låsepinden halvt slået i prøves efter, om grebet hænger. Hvis det hænger, tages grebet af igen, og der files en anelse af dørgrebets hals, før grebet monteres igen.

Monter det løse greb og bank låsestiften i, -brug f.eks. en dorn til det sidste stykke.
Skru de to skruer i grebets ender, og grebet er færdigmonteret.

– Hvis dørgrebshalsene skal males, skal de først afrenses i terpentin, da de er behandlet med olie.