Modernisme, 1920 og frem

Modernismen er perioden fra ca. 1920 – 1970’erne (og senere), og er præget af flade tage, store glaspartier og rene linjer/former.
Modernismen går også under navnet “den Internationale Stil”, og er repræsenteret i præ – fabrikeret betonbyggeri/modulbyggeri, navnlig højhuse og velfærdsstatens boligområder fra efterkrigstidens byggeboom.

Foto: Sommerfest i Vapnagård, Snekkersten

Modernisme/funktionalisme

Betegnelsen modernisme anvendes synonymt med funktionalismen, men hvor den egentlige, nordiske funktionalismes æra for længst er forbi, strakte modernismens storhedstid sig fra 1950’erne og helt frem til slutningen af ’80 – erne, hvorefter samfundet gik igang med renoveringen og fornyelsen af det, i forhold til klimaet, ikke altid videre hensigtsmæssige byggeri, – Albertslund og de to nedrivningsdømte højhuse Agerkær og Ruskær i Rødovre er glimrende eksempler.

Foto: Et af de to KAB-højhuse i Rødovre

Eksempler på modernistisk byggeri i Danmark:

  • Stenløse Bio
  • Lagkagehuset på Chr. Havns Torv
  • Systemhuset på Ordrupvej 70 af Mogens Lassen, 1937, fredet 1996
  • Dronningegården i København af Kay Fisker, Eske Kristensen og C.F. Møller, 1943-44, fredet 1994
  • 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg af Hans Hansen, 1949-51, fredet 2007
  • Kingohusene af Jørn Utzon, 1957-61, fredet i 1987
  • SAS – Royal Hotel i København af Arne Jacobsen, 1955-60
  • Rødovre Rådhus, af Arne Jacobsen , 1955 fredet 1994
  • Tårnby Rådhus, af Halldor Gunløgsson o.a., 1957, ’74 og ’83, fredet 1994
  • Københavns Universitet, af Eva og Nils Koppel, fra 1972-79Foto: SAS-Royal Hotel overfor Hovedbanegården, København

 

Elementbyggeri

Systemhuset på Ordrupvej af Mogens Lassen og ing. Ernst Ishøy, allerede fra 1937, var et markant brud med traditionelt byggeri, med sine bærende tværskillevægge og lette facader, og var klart inspireret af Le Cobusiers arkitektoniske udtryk og farver.
Bygningen er opført som den første af en planlagt række af systembyggerier, som dog ikke blev realiseret, -deraf navnet.
Nabohuset til højre er samtidigt, det til venstre er fra ’40-erne, hvilket siger noget om hvor exceptionelt dette etagehus var for sin tid.

Brutalismen, -en videreudvikling af modernismens idealer?

I visse kredse opereres med begrebet brutalisme, som dækker over modernistiske bygninger i stilartens yderste konsekvens. Som eksempler på denne specialiserede gren af stilarten kan nævnes Panum Instituttet af Eva og Niels Koppel fra 1971-86, og Rigshospitalet fra 1964-70 af Kay Boeck-Hansen og Jørgen Stærmose.

Foto: Panum Instituttet på Blegdamsvej

Ting og sager fra modernistiske bygninger:

Genbyg har bygningsdele og inventar fra flere markante, modernistiske bygninger, se bare her: