Dansk Nyklassicisme, 1915 – ’30

Dansk nyklassicisme

Som reaktion mod historicismens til tider noget overlæssede og/eller rodede bygninger, blev antikkens bygninger og det klassicistiske udtryk fra første halvdel af 1800 – tallet nyfortolket.
Nyklassicismens idealer er de enkle geometriske former og symmetri, rene linjer og harmoni, samt oplevelsen af materialerne, og perioden er kendetegnet ved store karrébebyggelser og enfamilieshuse, sidstnævnte navnlig i de smukke havebyer, anlagt efter engelsk forbillede.
Planløsningen er dog stadig bl.a. underlagt de æstetiske krav til facaden i form af symmetri og gentagelsens æstetik.
Perioden fra 1915-’30 kaldes også neo-klassicisme.

Foto: Frimurerlogen fra 1924 – ’27 på Blegdamsvej af frimureren Holger Rasmussen, der også tegnede en del tjenesteboliger for DSB.

De offentlige bygningsværker er ofte monumentale i deres stramme, kubiske udtryk, og ønsket om symmetri kunne i nogen grad påvirke funktionaliteten, men perioden er kendt for høj standard, både hvad angår det arkitektoniske udtryk og materialerne.
Det var en rationel og økonomisk stil, hvilket var i overensstemmelse med tidens krav til byggeriet, og byggeaktiviteten var stor.

Foto: Københavns Politigård fra 1918 – ’24, af Hack Kampmann, Aage Rafn, o.a.

Periodens boligbyggeri:

Boligbyggeriet er præget af glatte facader med ensartet inddeling, grænsende til det monotone, og lejligheder, med vægt på lys og materialer.
Nyklassicismens arkitekter vægtede reelle rum, gode materialer og adgangen til grønne rum, og der blev bygget rigtig mange karrébebyggelser omkring grønne gårdrum, som man bla. ser det i Ved Classens Have, Hornbækhus på Borups Allé, Linoleumshuset på Åboulevarden (se tegning t.h.) og Møllegården på Amager Boulevard.

Eksempler på dansk nyklassicisme:

Politigården fra 1924 af Hack Kampmann og Aage Rafn, fredet 1995
Frimurerlogen på Blegdamsvej fra 1927 af Holger Rasmussen
Århus Banegård fra 1927 af K.T. Seest
Ålborg Spritfabrik fra 1931 af Alf. Cock-Clausen
Faaborg Museum fra 1915 af Carl Petersen, fredet 1979
Hornbækhus fra 1923 på Borups Allé af Kay Fisker, fredet 1983
Linoleumshuset på Åboulevarden fra 1930 af Povl Baumann, fredet 2009
Ved Classens Have fra 1924 af Carl Petersen og Povl Baumann, fredet 2003

– og mange, mange flere!

Foto: Aalborg Spritfabrik fra 1931 af Alfred Cock – Clausen, også kendt for Richshuset på Københavns Rådhusplads.

Genbyg har varer fra flere nyklassicistiske bygninger: