Vilhelm Lauritzen

Vilh. Lauritzen – endnu en af modernismens ikoner!

Vilhelm Theodor Lauritzen (1894-1984), tog afgang fra Kunstakademiet i 1921, og bidrog gennem en lang karriere til den danske modernisme med en række storværker, ofte indenfor offentlig administration og service.

Lauritzen drev egen tegnestue fra 1922, og helt frem til 1969. Tegnestuen Vilh. Lauritzen A/S drives i dag af 3. generation.

VTL blev inspireret af funktionalismens tekniske og konstruktive fornyelser, som han havde studeret på nærmeste hold på en studierejse i Centraleuropa i 1927.
Navnlig Walter Gropius og hele Bauhaus-bevægelsen, kom til at præge hans elegante fortolkning af modernismens formsprog og muligheder.

Årene i Gladsaxe:

I årene 1936 – ’43 arbejdede Vilhelm Lauritzen for Gladsaxe Kommune som arkitekt og byplankonsulent, hvorfor han selvsagt kom til at præge den hastigt ekspanderende kommune med byggerier som Gladsaxe Rådhus, Idrætsanlægget på Gladsaxevej og Gladsaxe Hovedbibliotek (bygningen ejes i dag af Druideordenen!).
TV-Byen havde Mogens Boertmann fra Vilh. Lauritzen A/S som sagsarkitekt, og studier og kontorer blev gradvist taget i brug i årene fra 1963 og frem.

Herudover var Lauritzen byplankonsulent på opførelsen af Høje Gladsaxe fra 1971.

Radiohuset på Rosenørns Allé:

Byggeriet af den nye statsradiofoni blev påbegyndt allerede i 1937, men på grund af krigen stod bygningen først officielt færdig i 1946, selvom Danmarks Radio allerede i 1941 var begyndt at sende herfra. Man frygtede, at besættelsesmagten skulle anvende bygningen til egne formål, når den stod endelig færdig. Radiohuset blev fredet i 1994, og rummer i dag Musikkonservatoriet.
Både portnerboligen, direktørboligen og funktionærboligerne på Jakob Dannefærds Vej bag Radiohuset blev i øvrigt indstillet til fredning i 2010, efter at planer om et P-hus på grunden tvang Kulturarvsstyrelsen til at tage affære. -Hele komplekset tegnet af Vilh. Lauritzen.

VEGA på Vesterbro:

Folkets hus på vesterbro fra 1956 er opført til brug for den danske fagbevægelse. Bygningenblev fredet i 1995, og herefter gennemgribende restaureret, og bruges i dag til koncerter og andre arrangementer.

Både interiøret og facaderne er yderst velbevarede, i tidstypisk 50’er design, -den store facademosaik er i øvrigt udført af Dan Sterup-Hansen.

Daells Varehus i Nørregade:

Daells Varehus var stiftet i 1910 som postordrefirma af brdr. Daell. I 1912 åbnede udsalget i Nørregade, og fra 1924 begyndte firmaet at opkøbe naboejendomme, og Vilh. Lauritzen fik sammen med Fritz Schlegel til opgave at tegne det nye varehus på 17.000m2, der slog dørene op i 1933.

Firmaet lukkede i 1999, bygningen rummer i dag bl.a. Hotel Sankt Petri, og facaderne har fået deres oprindelige, dybrøde farve tilbage, efter den omfattende ombygning og renovering, som Erik Møllers Tegnestue, v/Jens Fredslund stod for.

Terminalbygning i Københavns Lufthavn:

I 1939 tog Københavns Lufthavn deres nye terminal i brug, der var tegnet af Vilh. Lauritzen. Terminalen var i brug til formålet frem til 1960, hvor den nye terminal blev indviet, -den er i øvrigt også tegnet af Lauritzen.

I 1999 blev den gamle terminalbygning fra 1939 flyttet næsten 4 km., for at give plads til nyt byggeri på lufthavnens område, og bygningen er i den forbindelse blevet gennemgribende restaureret og tilbageført i overensstemmelse med de originale tegninger og fotos.
Terminalbygningen blev fredet i år 2000.

Shell-huset i Kampmannsgade:

Det oprindelige Shell-hus blev brugt som Gestapos hovedkvarter under krigen, og det var her, at de tilfangetagne modstandsfolk blev fængslet, førend de blev henrettet eller sendt til KZ-lejrene.
Shell-huset blev bombet i 1945, og i 1951 stod dets afløser færdigt.
Bygningen rummer i dag bl.a. en tankstation.

Ambassaden i Washington:

Med Walter Gropius som sin amerikanske samarbejdspartner (han var, ligesom mange andre tyske kunstnere, emigreret til USA i 1937), stod VTL for opførelsen af Den Danske Ambassade i Washington D.C., der stod færdig i 1960.

Design:

Som det var almindeligt før i tiden, har Lauritzen designet en del inventar til sine bygninger, og navnlig hans lamper er i høj kurs i auktionshusene.
Her er det Christiansborg Ringkronen.

Udvalgte værker:

 • Sommerhus, Rungsted Strandvej 65, Rungsted (1918, sammen med Ingeborg Zieler)
 • Villa for sagfører Julius Møller, På Højden 15, Hellerup (1933)
 • Daells Varehus, nu Hotel Sankt Petri, Nørregade/Krystalgade (1934-35, sammen med Frits Schlegel, ombygget)
 • Villa, På Højden 25 (1936)
 • Gladsaxe Rådhus, 1937
 • Marienlyst Skole på Gladsaxevej, 1938
 • Gladsaxe Hovedbibliotek, Gladsaxevej 111, 1949
 • Idrætsanlægget på Gladsaxevej, 1949
 • Terminalbygning, Københavns Lufthavn, Kastrup (1937-39, fredet 2000)
 • Radiohuset, Rosenørns Allé, Frederiksberg (1937-46, fredet 1994)
 • Shellhuset, Kampmannsgade (1950-51)
 • Folkets Hus, nu Vega, Enghavevej (1953-56, fredet 1995)
 • TV-byen, Gladsaxe (1959)
 • Danmarks Ambassade i Washington D.C. (1960)
 • Terminal 2, Københavns Lufthavn (1960)

 

Genbyg har varer fra følgende bygninger, tegnet af Vilh. Lauritzen:

Og så har vi indimellem lamper af Lauritzen, tjek på hjemmesiden.