Ulrik Plesner

Ulrik Adolph Plesner blev født i 1861 på Vedersø Præstegård, hvor hans far var sognepræst.

Han var usædvanligt lang tid om at færdiggøre studiet på Kunstakademiets arkitekskole, hvor han gik fra 1880 til ’93, hvilket nok skyldtes travlhed frem for manglende talent.

Professor Meldahl skal have kaldt Plesners formsprog for “svinehusarkitektur”, mens Plesner selv senere gav udtryk for, at han havde brugt al sin tid efter Akademiet på at glemme det man lærte ham der!

I studietiden og senere arbejdede Plesner som konduktør for H.J. Holm ved restaureringen af Ålholm Slot, og udførte opmålinger for Akademiet, men det skulle blive H.B. Storck, på hvis tegnestue han også havde arbejdet under studiet, som skulle blive et af hans store forbilleder med sin engelskinspirerede barokstil.

Foto: Det Kgl Biblioteks samling

Skagen:

Den unge arkitekt Plesner havde allerede i studietiden udført flere projekter på Ringkøbing-egnen og da han i 1891 kom til Skagen, som konduktør ved Fyrvæsenet, hvor han skulle tilse opførelsen af Højen Fyr, blev han hurtigt en del af kunstnerkolonien.

Hans fortolkning af egnstraditionen, med inspiration fra Bedre Byggeskikbevægelsen, kom til at præge byen og oplandet markant, og selvom Skagen netop havde indviet jernbanen, kom dette ikke til at påvirke arkitekturen i samme retning, som det sås i andre provinsbyer, hvor man fik øjnene op for mulighederne i de nye materialer jern og cement, kombineret med historicismens pyntede udtryk.

Plesners stil var rationel, djærv og dog diskret, og blev hurtigt kopieret landet over, i opgøret med historicismens sammenblanding af stilarter.

Ill.: Strandby Station

Bygninger i Skagen og omegn:

 • Udvidelse flere gange af Brøndums Hotel, Anchersvej 3, fredet 1986
 • Lods- og Havnevæsenets bygning med havnemesterbolig på Vestre Strandvej 10 (1905), fredet 1986
 • Teknisk Skole på Sct. Laurentiivej 2 (1906). Foto: http://skagensiden.dk/
 • Købmandsgård, Holstvej 10-12 (1906)
 • Holstvej 8 (1907), fredet 1988
 • Kordegnebolig, Havnepladsen 12 (1907)
 • Posthus på Sct. Laurentiivej 33 (1909)
 • Hus for Hakon Børresen, Chr. X’s Vej 82 (1910), fredet 1986
 • Sommerbolig, Frederikshavnsvej 18 (1912)
 • Butik og bolig, Skt. Laurentiivej 14 (1912)

 

 • Tilbygning til Michael og Anna Anchers hus, Markvej 2 (1913-14), fredet 1970
 • Klitgården på Skagen,-Kong Chr. X. og Dr. Alexandrines sommeresidens på Damstedvej 39 (1914), fredet 1997
 • Brøndums Strandhotel, Admiralgården, Østre Strandvej (1915), fredet 1986
 • Skagen Sygehus, Hans Baghs Vej (1916, 1923)
 • Sommerboliger Rolighedsvej 4 (1917) og Toldergårdsvej 19 (1917)
 • Rolighedsvej 8 (1917), fredet 2005

 

 • Skagen Bank, Skt. Laurentiivej 39 (1918)
 • Villa, Holstvej 16 (1918)
 • Atelier og bolig, Skt. Laurentiivej 17 (1919)
 • Ligkapel på Skagen Kirkegård, Chr. X’s Vej (1922)
 • Stationsbygninger m.m. på Skagensbanen, bl.a. Skagen (udvidelse og ombygning af eksisterende stationsbygning), Strandby og Højen (1924), og senere også Ålbæk Station og ventesalsbygningen på Grenen, begge fra 1933
 • Villa, Østre Strandvej 43 (1924)
 • Den Svenske Kirke (1925, sammen med Gustaf Ljungman)
 • Sommerbolig for konsul Andersen, Gl. Kirkesti 8 (1926), fredet 1986. Foto: http://skagensiden.dk/
 • Sommerbolig, Østre Strandvej 57 (1927)
 • Skagens Museum, Brøndumsvej 3 (1928)

 

Ringkøbing-egnen:

 • Dommerbolig, Kongevej 10 (1905) – se foto fra Ringkøbing Bevaringsforening
 • Havnekontoret på Havnepladsen 2, Ringkøbing Havn (1905), fredet 2004
 • Aldershvile, Kongevej 55 (1907)
 • Ringkøbing Kommuneskole, J.C. Christensens Allé 5 (1911, senere udvidet)
 • Stationsbygninger m.m. for Ringkøbing-Ørnhøjbanen og Nr. Omme Banen (1911)
 • Stationsbygninger m.m. på Ørnhøj-Holstebrobanen (1925)
 • Ringkøbing og Omegns Sparekasse, Østergade 9 (1913)
 • Butik og bolig, Vestergade 2 (1913)

 

Værker i København:

 • Åhusene, Åboulevarden 12-14 (1896-97) og 16-18 (1898), alle fredet i 1981
 • Villa, Bergensgade 10 (1897, for P.S. Krøyer, ombygget 1913)
 • Villa, Bjerregårds Sidevej 5, Valby (1897)
 • Villa, Hjalmar Brantings Plads 5 (1899-1901)
 • Villa, Antoinettevej 1, Valby (1899, senere tilbygning ved vestgavl)
 • Villa, Bjerregårdsvej 10, Valby (1900)
 • Fredensbro, Soretdams Sø (1902, delvis efter Plesners tegning, nedrevet)
 • Gammeltorv 8-10, København (1905-06, udsmykning af facaden efter tegning af Thorvald Bindesbøll), -se foto
 • Beboelsesejendommen Vodroffslund, Vodroffsvej 37-43/Danas Plads 11-13, 10-20/Carl Plougs Vej 8/Vodroffslund 1-3 (1906-09, sammen med Thorvald Bindesbøll)
 • Beboelsesejendommen Vodroffshus, Svend Trøsts Vej 12/Danasvej 22-24/Carl Plougs Vej 7 (1908, præmieret, sammen med Aage langeland-Mathiesen)
 • Studenterforeningen, H.C. Andersens Boulevard 6 (1909-10, 1. præmie 1909, sammen med Aage Langeland-Mathiesen, totalt ombyggget)
 • Livsforsikringsselskabet Hafnia, nu SEB i Holmens Kanal 9 (1910-12, præmieret)

 

 • Arbejderboliger, Mariendalsvej 62-64, Frederiksberg (1905) -se foto
 • Kvindelig Læseforening, nu Det Berlingske Officin i Gl. Mønt 1 (1910, sammen med Aage Langeland-Mathiesen)
 • Villa, Jacobys Allé 23 (1913)
 • Hjørneejendom, Jacobys Allé 12/Schlegels Allé 9-11 (1913, sammen med Valdemar Dan)
 • Østifternes Kreditforening på Jarmers Plads 2 (1914-16, sammen med Valdemar Dan, nedrevet 1954)
 • Beboelsesejendom, Sdr. Boulevard/Enghavevej/Stenderupgade (1917-18, sammen med Aage Langeland-Mathiesen)
 • Sdr. Boulevard/Bodilsgade/Ingerslevsgade/ Palnatokegade (1919-20, sammen med Aage Langeland-Mathiesen)
 • Husvildeboliger Smyrnavej 9-13 og Grækenlandsvej 40-46 (1922, sammen med Aage Langeland-Mathiesen) – også kaldet Amagers Nyboder!

 

Øvrige værker:

 • Vittenbjerggård ved Ejby (1888)
 • Algade 12, St. Heddinge (1889)
 • Nørregade 54, Køge (1895)
 • Johs. Larsens Hus, Kerteminde (1899-1900, senere udvidet af Carl Petersen, museumsbygning af Poul Ingemann og Kristian Isager i 1989-90)
 • Hovedbygning og pavillon ved avlsgården, herregården Rohden ved Stouby (1900)
 • Skole med lærerboliger i Rørdal ved Aalborg (1905)
 • Roskilde Folkehøjskole (1907)
 • Høsterkøb Kirke (1907-08)
 • Post- og Telegrafbygning, Torvet 20, Esbjerg (1907-08), fredet 1983
 • Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg (1908)

 

 • Villa Humlen, Kystvej 11, Humlebæk (1908)
 • Frederiksborg Valgmenighedskirke (1909, klokkestabel sammen med Th. Ridder)
 • Kro og mejeri, Stationsbyen, Landsudstillingen Århus (1909, sammen med J. Jespersen, nedrevet)
 • Thomas Johnson og Hustrus Stiftelse, Øster Voldgade, Fredericia (1910, sammen med Hans Chr. Steen) – se foto

 

 • Plantørbolig, Tornby, Hirtshals (1910)
 • Sommerhus, Frederikværkvej 158, Ramløse (1912)
 • Villa, Rungstedvej 3, Hørsholm (1914)
 • Holstebro Alderdomshjem,-også kaldet “Sysselting”, Holstebro (1915, sammen med Kristian Jensen, udvidet 1920), i dag Danhostel Holstebro – se foto
 • Villa, Rungstedvej 87, Hørsholm (1915)
 • Uhre Filialkirke ved Brande (1917-20)
 • Udvidelse af Frederikshavns Bank, Jernbanegade 4, Frederikshavn (1926)
 • Regulering af Kirkepladsen i Frederikshavn (1926-31)
 • Vrensted Præstegård, Løkken (1928)
 • Fiskepakhus, Hirtshals (1929)
 • Rørdal Kirke (1929-30)

 

Restaureringer og ombygninger:

 • Højskolehjem i Ringkøbing (1906)
 • Dommer- og Politikontoret i Skagen (1909)
 • Skagen Kirke (1909-10, også udvidet)
 • Skagen Station (ombygget og udvidet i 1914, udvidet med et varehus i 1924, en remise i ’25 og en motorvognsremise i ’29)
 • Saxilds Gård i Skagen (1915), fredet 1986
 • Udvidelse af Landsforeningen Arbejdet Adlers arbejderkoloni ved Vrads (1914-17)
 • Nyt tårn til Lyne Kirke (1928, sammen med Kr. Jensen)

 

Plesner døde af et hjerteslag under et ophold på Brøndums Hotel, hvor han nærmest var fast arkitekt Han er begravet på Skagen Kirkegård.

Hotellets bygninger blev hærget af et par omfattende brande i 1950-erne, men er i dag fredet.

Genbyg har varer fra følgende bygninger, tegnet af Ulrik Plesner: