Ludvig Fenger

Ludvig Fenger; stadsarkitekt i København i årene 1886 – 1904

Præstesønnen Ludvig Peter Fenger (1833 – 1905) var uddannet murersvend, og tog afgang med akademiets guldmedalje i 1866. Opgaven var et Landsarsenal, som havde en vis aktualitet blot to år efter, at Danmark mistede Slesvig, Holsten og Lauenburg, – Fenger deltog selv i krigen mod Det Tyske Forbund, og blev både såret og tilfangetaget.

I hans studietid arbejdede Fenger som konduktør for henholdsvis Ferdinand Meldahl, M.G. Bindesbøll og Chr. Hansen, og blev med tiden en af historicismens mest fremtrædende arkitekter med sin gotisk inspirerede murstensarkitektur, der dog var umiskendeligt dansk.

Ludvig Fenger opnåede stor popularitet i sin samtid, blev professor i 1880, og stadsarkitekt i perioden 1886 – 1904, og hans produktivitet var enorm!

Genbyg har bl.a. varer fra hans Kommuneskole i Vester Voldgade, Øresundshospitalet og Turbinehallerne.

Stadsarkitektens arbejder

I årene som stadsarkitekt dominerede Ludvig Fengers arkitektoniske stil Københavns offentlige byggeri i en periode med eksplosiv byggeaktivitet, og rigtig mange af hans bygninger er stadig i brug til deres oprindelige formål, f.eks. skoler, kirker og produktionsbygninger.
Her til venstre er det Vestre Fængsel, opført i årene 1892 – 95.

Samlede arbejder fra tiden som stadsarkitekt:

 • Udvidelse af Københavns Vandværk og portnerbolig i Studiestræde (1886-89, fredet 2009)
 • Jagtvejens Skole, (1887-88, vinduer ændret)
 • Rådmandsgades Skole, (1889)
 • Den Classenske Legatskole, (1889-90)
 • Husumgades Skole (1889-90)
 • Vibenshus Skole, Kertemindegade (1890-92)
 • Enghave Plads’ Skole (1891-92)
 • Larslejstrædes Skole (1891, 1901, tilbygning)
 • Ekstra skole til Ryesgades Skole, senere Nielsen & Winther, Blegdamsvej 62 (1893-94)
 • Enghavevej Skole (1894-95)
 • Sundby Hospital, (1894-96, udvidet 1902)
 • Haderslevgades Skole (1898-99)
 • Underjordiske toiletter på Rådhuspladsen, Amagertorv, Vesterbros Torv og Nyhavn (1901)
 • Hans Tavsens Gades Skole (1901-02)
 • Frederikssundsvejens Skole (1903-04)
 • Københavns Hovedbrandstation (1889-93, fredet i 1981)
 • Gothersgades Elektricitetsværk, også kaldet Turbinehallerne (1890-92, 1901 og 1920, nedrevet 2008)
 • Lysstandere til elektrisk lys, Kongens Nytorv og Kampmannsgade (1892, sammen med Ludvig Clausen
 • Vestre Fængsel (1892-95)
 • Pumpestationen i Præstøgade (1894)
 • Vestre Elektricitetsværk, Tietgensgade (1896-98, sammen med Ludvig Clausen)
 • Kapel og lighus, Blegdamshospitalet (1898, nedrevet)
 • 2 kloakpumpestationer, Kløvermarksvej og baneterrænet ved Ingerslevsgade (1899-1901)
 • Østerbro Brandstation (1900-01, sammen med Ludvig Clausen, vinduer ændret og porte udvidet)
 • Brandalarmskabe (1901)
 • Øksnehallen med forplads (1901, fredet 1984)
 • Østre Elektricitetsværk, Østre Allé (1901-02, sammen med Ludvig Clausen)
 • Kapel på Holmens Kirkegård, København (1902)
 • Kloakpumpestation, Scherfigsvej (1902)
 • Flere bygninger på Øresundshospitalet, bl.a. den smukke hovedbygning (1902-04)
 • Brandstation, Kløvermarksvej (1903-04, sammen med Ludvig Clausen)

Værker, der ikke relaterer sig til Stadsarkitektembedet:

 

 • Laboratoriebygning til Lunds Universitet (1859, opført 1860 med facadeændring af Ludwig Hawerman)
 • Karreen Ny Østergade/Hovedvagtsgade/Ny Adelgade, København (1872-76, for Det Kjøbenhavnske Byggeselskab)
 • Den Kongelige Mønt, Holbergsgade, København (1873, sammen med Ferdinand Meldahl, fraflyttet 1923, og indrettet til postkontor)
 • Rynkevangsgård ved Kalundborg (1874)
 • Tårnet på Himmelbjerget (1874)
 • Tiselholt ved Svendborg (1874-76)
 • Suhrs Friboliger, Valdemarsgade 5-7, København (1876-77, fredet)
 • Sankt Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, København (1876-78)
 • Sankt Matthæus Kirke, Matthæusgade 31, København (1878-80)
 • Dronning Louises Børnehospital, Øster Farimagsgade, København (1877-79 og 1890-92)
 • Eget sommerhus Lille Mullerup, Skodsborg Strandvej 126, Skodsborg (1879)
 • Sommerhuset Frederikslund for tømrermester C.F. Bock, Skodsborg Strandvej 130 (ca. 1880)
 • Tilbygning til Københavns Arrest, Nytorv (1880)
 • Det Tekniske Selskabs Skole i Ahlefeldtsgade, København (1880-81)
 • Sakristi til Holmens Kirke, København (1881)
 • Svendsgades Politistation, København (1881-82)
 • Skole, Ole Suhrs Gade 10, København (1882-83)
 • Forsøgslaboratorium, KVL, Rolighedsvej, Frederiksberg (1882-85)
 • Sukkerfabrikken, Stege (1883-84)
 • Hillerød Amtssygehus (1883-84)
 • St. Alban’s English Church, Churchillparken, København (1885-87, efter tegning af A.W. Blomfield)

Restaureringsarbejder

Et af Fengers første, større arbejder var restaureringen og udvidelsen af Holmens Kirke, hvilket lykkedes så godt, at han også fik opgaven med at restaurere Børsen. Det er således Fengers skyld, at Børsen i dag er beklædet med hårdtbrændte røde sten, ovenpå de oprindelig, gule sten, og dele af sandstensornamenteringen er skiftet til cement ditto. Også interiøret blev frisket op med gyldenlædertapeter og mørke paneler, men var dog allerede blevet ombygget tidligere.